Anandajay


De ‘Light of Being-Yoga’ is ontwikkeld door Anandajay: een spirituele leraar van Nederlandse afkomst, wiens leven altijd al over verinnerlijking ging en die zich vanaf 1979 volledig heeft toegelegd op het begeleiden van mensen, die ook naar de diepere waarden van het leven verlangen.

In zijn bijeenkomsten zijn het contact met de diepere lagen van je mens-zijn en het bewust ervaren van de essentiële waarden van het leven de belangrijkste aandachtspunten. Hij wenst daarmee een verrijkende bijdrage te leveren aan het spiritueel ontwaken en het innerlijk vrij en gelukkiger worden van zowel individuen als van de samenleving als geheel.

Anandajay

‘The Light of Being’ is de naam van de organisatie, die door hem werd opgericht en sinds 2002 in de Belgische Eifel gevestigd is. ‘The Light of Being’ ondersteunt mensen die hun innerlijke verlangen voelen om weer in heelheid en vrede met zichzelf en de schepping te leven. Met zijn activiteiten wenst Anandajay, wiens naam ‘Zegeningen van het Hart’ betekent, een bijdrage te leveren aan een waardige persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Geweldloosheid en eerbied voor alles wat leeft staan hierin centraal.

Meer informatie over Anandajay en zijn werk vindt je op zijn website: www.lightofbeing.org.