Light of Being


Logo 'The Light of Being - School of Spiritual Awareness'The Light of Being® is een organisatie die door Anandajay werd opgericht en sinds 2002 in de Belgische Eifel gevestigd is. Het is een levensbeschouwelijke organisatie die mensen ondersteunt in hun verlangen om weer vrij en in vrede te leren leven met zichzelf en de schepping. The Light of Being® is bij geen enkele specifieke religieuze stroming aangesloten en staat open voor iedere religieuze beleving.

Met 'The Light of Being' wordt ook de inhoud en diepte bedoeld van waaruit Anandajay leeft en werkt, en via welke hij mensen vertrouwd laat raken met een vredevolle, relationele en inhoudelijke levenswijze. Anandajay: “Light of Being is de levensgrond en zijnsgrond, waarin jij als de ontvangende, je Zelf als het meest wezenlijke herkent en vanuit die relatie met je eigenheid en de wereld omgaat.”

In de loop van de jaren heeft Anandajay twaalf werkvormen ontwikkeld, o.a. op het gebied van meditatie, yoga, healing, massage, heartsinging, dans en gebed, die de essentiële waarde in de mens weer wakker maken en daardoor ervaarbaar. Deze werkvormen ondersteunen je bij het meer waar laten worden van de diepere grond en spirituele waarden die eigen zijn aan de menselijke beleving. Door het voelen van jouw innerlijke grond en het je openen voor de verschillende aspecten en gebieden die een ingangsvorm aanspreekt, verdiep je het contact met wie je in wezen bent. Niet een hoogdravende, zwevende waarheid ergens in de verte, maar een beleving die heel dichtbij, tastbaar en vertrouwt is.

Meer informatie over het werk van Anandajay en The Light of Being vind je op de website: www.lightofbeing.org.